Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 07.10.2016 08:18:15 

Slovenský čuvač - FIDO

UCHOVNĚNÍ PSA

UCHOVNĚNÍ PSA...

Pokud máte doma chovného psa musíte se postarat o jeho propagaci. Můžete mít sebekrásnějšího psa, který bude úspěšným šampiónem a bude mít dobré kyčle, ale pokud o něm nebudou potecionální feny nevěsty vědět, tak se nikdy v chovu nemusí objevit.

Aby se mohl váš pes stát otcem čistokrevných štěňátek s průkazem původu (dále jen PP) je nutné vlastnit psa s PP. Další podmínkou pro řízený čistokrevný chov je tzv. " uchovnění psa" .

K UCHOVNĚNÍ PSA JE NUTNÉ:

1)  Vlastnit psa s PP.

2)  Pes musí absolvovat nejméně jednu výstavu psů, a to ve třídě dopělých se známkou " výborná" nebo " velmi dobrá" , ale na pořádí nezáleží. Musí to být výstava, kde se zadává titul CAC (tj. speciální, klubová, národní nebo mezinárodní výstava).

3)  Pes musí mít rentgen DKK (dysplasie kyčelních kloubů).Rentgen lze provést po dosažení věku 12. měsíců, horní hranice věku není omezena. Je nutné se objednat u vašeho veterináře, který vlastní RTG. Rentgen DKK se provádí v částečné nebo úplné narkóze, proto je třeba psa 24 hodin před rentgenem nekrmit. Sebou nesmíte zapomenout originál průkazu původu, neboť se provedené RTG DDK musí do PP poznamenat. Rentgenový snímek musí být trvale označen tetovacím číslem psa nebo číslem čipu, aby byl nezaměnitelný s rentgenem jiného psa.

Hodnocení RTG DKK: - jestliže RTG provádí veterinární lékař z vašeho okolí, je třeba mu předat adresu, kam rentgen DKK pošle k posouzení:

                           Veterinární klinika           
                           MVDr. Jaromír Ekr
                           Pražská 94
                           500 04 Hradec králové, tel.+fax 495 533 261

obr. Rentgenový snímek zdravého slovenského čuvač. V pravém rohu je vidět nezaměnitelné označní snímku.

MVDr.Jaromír Ekr je pověřen vyhodnocováním snímků RTG DKK u Slovenských čuvačů. Výsledek RTG DKK vám přijde na dobírku poštou cca do 4. týdnů. Posouzení stojí přibližně 500 Kč.

4)  Pes se musí zúčastnit tzv. bonitace. Bonitací se rozumí zhodnocení předností a vad daného jedince. Vše se zapíše pomocí tabulek a jedinec je prohlášen za chovného nebo nechovného. Bonitační kód se zapisuje do originálu průkazu původu. Před bonitací byste měli mít hotovou minimálně jednu výstavu a někdy je dobré mít hotové RTG DKK. O termínech bonitace se je třeba informovat v klubu. Bonitaci lze domluvit i po jakékoliv výstavě nebo samostatně.

5)  Přeregistarace. Po splnění těchto všech podmínek můžete zaslat nebo osobně donést na plemennou knihu originál PP, kde je vyznačený bonitační kód s názvem " chovný" +originál výsledku RTG DKK. Je dobré požádat plemennou knihu o zapsání výsledků DKK do PP (pokud tak není učiněno již při zápisu bonitačního kódu). Pozor razítko, které dostanete u veterináře při zhotovování RTG není zapsáním výsledku. Vše odešlete doporučeně na adresu ČMKU. Pes bude přeregistrován do chovných jedinců (průkaz původu bude označen razítkem " přeregistrace" . Toto razítko plně nahrazuje starší označní " chovný pes" ) Průkaz původu se vám vrátí poštou na dobírku (cca 200 Kč).

Po splnění těchto všech podmínek budete mít doma chovného psa, který se může stát otcem štěňátek s průkazem původu.

Každý majitel psa si musí uvědomit, že chovný pes Slovenského čuvače se může využívat v chovu od 18-ti měsíců svého věku. Tato hranice je dána chovatelským řádem a nelze ji v řízeném chovu snižovat. Podmínky pro získání chovnosti psa lze začít plnit po dosažení 12.měsíců věku, viz výše.

TOPlist