Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web
aktualizováno: 07.10.2016 08:18:15 

Slovenský čuvač - FIDO

VÝSTAVY

Výstavy

 • Je nutné si vyžádat propozice a přihlášku na výstavu . Kontakty je možné nalézt na interntu nebo v kynologických časopisech.
 • Důležité je přihlásit psa včas na výstavu. Levnější první uzávěrka bývá přibližně dva měsíce před uvedeným datem výstavy.
 • Společně s vyplněnou přihláškou zaslat kopii PP (stačí přední strana). Pokud psa přihlašujete do třídy šampionů, je třeba zaslat i kopii diplomu získaného šampionátu (záznam o udělení titulu na zadní straně PP není dostačující).
 • Přibližně deset dní před konanou výstavou vám přijde vstupní list, který je dokladem o přijetí vaší přihlášky a zároveň vstupenkou pro jednu osobu. Pokud vstupní list neobdržíte, kontaktujte telefonicky pořadatele výstavy (tel. bývá uveden v propozicích).
 • V den výstavy psa ráno nekrmte. Cestu si naplánujte s časovou rezervou (na cestě mohou být neplánované uzávěrky silnic).
 • Potřebné doklady sebou na výstavu: -vstupní list, očkovací průkaz s platným očkováním (nesmí být mladší než 1 měsíc a starší 1 roku), průkaz původu psa - originá l, doklad o zaplacení výstavy (originál nebo kopii) - doklad po vás nebude nikdo chtít, ale můžete tak předejít případným dohadům o nezaplacené finanční částce.

Pozn. Pokud se stane, že jste zapoměli průkaz původu nebo nemáte průkaz původu odeslaný na plemenné knize, můžete psa vystavit. Záznam o udělení výstavního výsledku vám poté udělá za poplatek na požádání plemenná kniha na základě předloženého posudku psa.

Co a jak na výstavě

 • u vstupu předložit ke kontrole očkovací průkaz
 • vyhledat místo přejímky psů (zde dostanete katalog a někdy i složky s číslem atd.)
 • vyhledat kruh, ve kterém budete vystavovat
 • vyzvednout si v kruhu výstavní číslo (pokud ho neobsahují složky, které dostnete při přejímce psů)
 • najít klidné místo, kde budete čekat na posouzení (pro začátek by mělo být v dohledu kruhu, abyste měli přehled o rychlosti posuzování)
 • nalepit si katalogové číslo na viditelné místo
 • po vyzvání vedoucím kruhu vstoupit do výstavního kruhu - sebou si vzít složky
 • po posouzení obdržíte v kruhu výstavní posudek, diplom, oceňovací stužky popř. kartičky získaných titulů
 • nechat si zapsat výstavní hodnocení do PP (zapisuje se většinou na místě, kde probíhala přejímka psů, někdy se zapisuje přímo v kruhu)
 • vyzvednout si věcnou cenu za získaný titul (dostanete ji po předložení kartičky)
 • v případě získání titulu BOB, případně i CAJC vyčkat na závěrečné soutěže (BOB nastupuje o vítěze I.FCI skupiny, CAJC o nejkrásnějšího psa a fenu)

 

TOPlist